< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Noslēdzies projekts par sporta laukuma izveidi Zirās

Projekta “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide Ziru pagasta iedzīvotājiem” Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000008 mērķis bija veicināt kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu un veselīga dzīvesveida aktivitātēm nepieciešamās publiskās infrastruktūras pieejamību ikvienam Ziru pagasta iedzīvotājam, jo īpaši bērniem un jauniešiem, veicot mūsdienīga sporta laukuma ar volejbola, futbola un basketbola laukumiem jaunbūvi pašvaldībai piederošā zemes gabalā Ziru pagasta “Ainavas”.

Būvdarbus veica SIA “AB BŪVNIECĪBA” par kopējo summu ar PVN 29 440,59 eiro apmērā. Būvuzraudzības pakalpojumus nodrošināja SIA “BŪUZ” par kopējo summu 1697,63 eiro. Kopējās projekta izmaksas sastāda 31 138,22 eiro, no kurām 23 985,13 eiro līdzfinansē ELFLA, bet 7153,09 eiro ir Ventspils novada pašvaldības finansējums.