< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsola 4-istabu dzīvokli Zirās

   2021. gada 16. jūnijā plkst. 13:00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu 4-istabu dzīvokli “Liepzari” – 7, kadastra Nr. 98909000062, adrese: “Liepzari” – 7, Ziras, Ziru pag., Ventspils nov. Izsoles sākumcena 1700 eiro, nodrošinājums 170 eiro, izsoles solis 100 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2021. gada 15. jūnijam, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālr. 25431808.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2021. gada 15. jūnija plkst. 17.00 (Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170).
IZSOLES NOTEIKUMI