< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Ziru pagastā ierīko brīvdabas sporta aktivitāšu laukumu

Pašvaldība īsteno projektu “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide Ziru pagasta iedzīvotājiem” (Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000008) ar mērķi veicināt kvalitatīvas vides nodrošināšanu un veselīga dzīvesveida aktivitātēm nepieciešamās publiskās infrastruktūras pieejamību ikvienam Ziru pagasta iedzīvotājam, jo īpaši bērniem un jauniešiem, veicot mūsdienīga sporta laukuma ar vienu volejbola, vienu futbola un vienu basketbola laukuma jaunbūvi pašvaldībai piederošā zemes gabalā Ziru pagasta “Ainavas”.

Kā novērots, Zirās ir iecienīts gan futbols, gan basketbols, gan volejbols, siltajā gadalaikā volejbolu spēlē katru dienu. Šim nolūkam iepriekš izveidotais laukums ir novecojis, savukārt futbola un basketbola laukuma līdz šim Zirās nebija vispār. Sportošana notika nepiemērotās vietās, apdraudot spēlētāju un pagasta iedzīvotāju drošību. Sporta aktivitāšu laukums noderēs arī Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem un pagasta svētku dalībniekiem, kuri iesaistās dažādās sportiskās aktivitātēs.

Līgums būvdarbu veikšanai par 29 440,59 eiro noslēgts ar SIA “AB BŪVNIECĪBA”. Būvuzraudzības pakalpojumus nodrošina SIA “BŪUZ”, par to saņemot 1697,63 eiro. Kopējās projekta izmaksas ir 31 138,22 eiro, 23 985,13 eiro līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, bet 7153,09 eiro ir Ventspils novada pašvaldības finansējums. Darbus objektā paredzēts pabeigt līdz jūnija beigām.