< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsolē pārdod dzīvokļus Zirās

Ventspils novada pašvaldība Skolas ielā 4, Ventspilī,  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus Ziru pag., Ventspils novadā:

  • 4-istabu dzīvokli “Tērces” – 1, ar kopējo platību 92,8 m2, kadastra Nr. 98909000061, izsoles sākumcena 1100 eiro, nodrošinājums 110 eiro, izsoles solis 50 eiro; izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 14:30;
  • 2-istabu dzīvokli “Tērces” – 22, ar kopējo platību 50,5 m2, kadastra Nr. 98909000060, izsoles sākumcena 660 eiro, nodrošinājums 66 eiro, izsoles solis 40 eiro; izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 14:40.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, īpašumi apskatāmi darbadienās līdz 2021. gada 16. februārim, iepriekš saskaņojot laiku ar dzīvojamo māju apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālr. 25431808; e-pasts: [email protected].
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2021. gada 16. februāra plkst. 17.00 (Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170).
IZSOLES NOTEIKUMI