< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsola 1-istabu dzīvokli Zirās

2020. gada 9. decembrī plkst. 15:00 Ventspils novada pašvaldība Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – 1-istabas dzīvokli “Akmentiņi” – 23, kadastra Nr. 98909000057, adrese: “Akmentiņi” – 23, Ziras, Ziru pag., Ventspils nov. Izsoles sākumcena 400 eiro, nodrošinājums 40 eiro, izsoles solis 40 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. gada 8. decembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālr. 25431808.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22. Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2020. gada 8. decembra plkst. 17.00 (Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170).

IZSOLES NOLIKUMS