< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Slēgs līgumus par Ziru sporta laukuma izveidi

Projektā “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide Ziru pagasta iedzīvotājiem”, Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000008,  Ventspils novada pašvaldībā ir noslēgusies iepirkuma procedūra un pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Mitbau AC” par sporta laukuma izbūvi.
Līdz šim brīvajā vietā aiz tautas nama un pagasta pārvaldes, blakus daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām tiks ierīkots publiski pieejams brīvdabas sporta aktivitāšu laukums, kur iedzīvotājiem būs iespējams spēlēt volejbolu, futbolu un basketbolu, kā arī izmantot laukumu dažādu sabiedrisku aktivitāšu vajadzībām.
Būvuzraudzības pakalpojumus sniegs SIA “BŪUZ”.
Projekta īstenošanas kopējās izmaksas sastāda 32 640,45 eiro, no kurām ELFLA līdzfinansē 23 985,13 eiro, bet 8 655,32 eiro Ventspils novada pašvaldība.