< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Zirās ierīkos sporta laukumu

2020. gada 28. maijā LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Ventspils novada pašvaldības projektu “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide Ziru pagasta iedzīvotājiem” Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000008, kā mērķis ir veicināt kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu un veselīga dzīvesveida aktivitātēm nepieciešamās publiskās infrastruktūras pieejamību ikvienam Ziru pagasta iedzīvotājam, jo īpaši bērniem un jauniešiem, veicot mūsdienīga sporta laukuma ar 1 volejbola, 1 futbola un 1 basketbola laukumiem jaunbūvi pašvaldībai piederošā zemes īpašumā Ziru pagasta “Ainavas”.
Ieceres īstenošanai projektam ir apstiprinātas 26 650,15 eiro attiecināmās izmaksas, no kurām 90 % līdzfinansēs ELFLA.