< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsola dzīvokļus Ziru pagastā

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus Zirās, Ziru pag., Ventspils nov.:
• 2-istabu dzīvokli “Akmentiņi” – 22, kadastra Nr. 98909000052, izsoles sākumcena 950 eiro, nodrošinājums 95 eiro, izsoles solis 50 eiro; izsoles sākums 2020. gada 8. jūlijā plkst. 13:00;
• 3-istabu dzīvokli “Akmentiņi” – 24, kadastra Nr. 98909000051, izsoles sākumcena 990 eiro, nodrošinājums 99 eiro, izsoles solis 50 eiro; izsoles sākums 2020. gada 8. jūlijā plkst. 13:10.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, īpašumi apskatāmi darbadienās līdz 2020. gada 7. jūlijam, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālr. 25431808.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 7. jūlijam plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI

“Akmeņtiņi”- 22

“Akmentiņi – 24