< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Bāriņtiesas paziņojums bērnu drošībai

Ventspils novada pašvaldības Bāriņtiesa lūdz pašvaldības izglītības iestādes, ģimenes ārstus, kā arī ikvienu novada iedzīvotāju nekavējoties ziņot Bāriņtiesai, ja kāda rīcībā ir informācija par bērnu, kurš palicis bez likumiskajiem pārstāvjiem (vecākiem, aizbildņiem), vai aizgādnībā esošu personu, kuras aizgādnis atrodas ārpus Latvijas.

Ja Bāriņtiesa konstatēs, ka bērns palicis bez vecāku gādības ārkārtējās situācijas rezultātā (bērna vecāki nevar atgriezties Latvijā valstu noteikto pārvietošanās ierobežojumu dēļ), Bāriņtiesa veiks nepieciešams darbības tās kompetences ietvaros, lai nodrošinātu bērna drošību, aprūpi un likumisku pārstāvību.