< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsola nomas tiesības zemesgabalam Zirās

2020. gada 12. februārī plkst. 14.00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī, 2. stāva zālē, rakstiskā izsolē tiks izsolītas nomas tiesības zemesgabalam “Pagasta” ar kadastra Nr. 9890 002 0096, 3,2 ha platībā, Ziru pagastā, Ventspils novadā.
Pretendentiem nomas pieteikumus iesniegt darbadienās, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 11. februāra plkst. 16:00 Ventspils novada pašvaldības telpās Skolas ielā 4 Ventspilī, 1. stāva 5. kab.
PIELIKUMS (rakstiskās izsoles nolikums, informācija par nomas objektu, līguma projekts, nomas pieteikuma veidlapa).